Associació MUSA
per la Lluita Contra el Càncer

Inscrita en la secció 1a del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.
NIF: G-16904872
Passeig dels Vinyals 9 B 08349 Cabrera de Mar
Carrer de Les Vil.les,4 VIL.LA MUSA 08350 Arenys de Mar
telèfon 93 750 64 94 e-mail: musa@musacancer.org